institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

 

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


 

Titlul proiectului: "Calitate în managementul unităţii şcolare"

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

 

Cod contract: POSDRU/85/1.1/S/63160

Prima pagină


Proiectul “Calitate în managementul unităţii şcolare” are ca obiectiv formarea de manageri şcolari mai eficienţi şi mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare ale educaţiei şi pentru a-şi asuma responsabilitatea managerială a unei educaţii de calitate pentru generaţiile viitoare de cetăţeni.


Proiectul are în vedere dezvoltarea unor competenţe transversale din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi, care vor asigura şanse de integrare socială şi profesională a elevilor într-o societate în care competenţele de comunicare, respectul faţă de celalalt indiferent de etnie, statut social, stare de sănătate sau gen reprezintă cheia coeziunii sociale.


Despre proiect:

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Număr de identificare al contractului: POSDRU/85/1.1/S/63160

Durata: 34 luni

Proiectul este cu implementare la nivel multi-regional, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.